My Films >

I had the pleasure of making the following documentaries


MORISOT – The Heart is a Rebel

Documentary – 70 min. cinema – 54 min. tv

MORISOT – The Heart is a Rebel, investigates the intriguing life of forgotten female impressionist Berthe Morisot.

At a time when it was inconceivable for a woman to pursue a career, Berthe Morisot (1841-1895), courageously followed her passion. As a painter she became one of the founding members of Impressionism. She was the only woman among them. Her male colleagues have become world famous, names like Monet, Degas, Pissarro, Sisley and Renoir. Berthe Morisot has remained relatively unknown.

In the film, director Klaas Bense goes, in France, in search of the origin of an unknown painting depicting Berthe Morisot. By means of his investigations, he sketches a lively and colourful portrait of the artist’s eventful life and discovers that she is a powerful source of inspiration for young women today.


De documentaire Morisot – Moed, Storm en Liefde onderzoekt het intrigerende leven van de vergeten vrouwelijke impressionist Berthe Morisot.

Berthe Morisot is één van de grondleggers van het impressionisme, maar het feit dat ze een vrouw was stond een glansrijke carrière in de weg. Terwijl haar mannelijke collega’s Monet, Degas, Sisley, Pissarro en Renoir wereldberoemde kunstenaars zijn geworden is de Franse kunstschilder Berthe Morisot (1841 – 1895) vrijwel in de vergetelheid geraakt.

In de film gaat regisseur Klaas Bense in Frankrijk op zoek naar de herkomst van een onbekend schilderij waarop Berthe Morisot staat afgebeeld. Aan de hand van zijn zoektocht schetst hij een levendig en kleurrijk portret van een moedige vrouw met een grote passie, die gevangen zit in het strakke keurslijf van de sociale conventies in de 19e eeuw. De film ontdekt dat Berthe Morisot een krachtige inspiratiebron is voor jonge vrouwen vandaag.

THE FULL FILM

DE VOLLEDIGE FILM


ONE FINE DAY

Documentary – 70 min. cinema/tv

One Fine Day is a film about the power of the individual

What can one single individual achieve by standing up and taking the initiative? The answer is: a lot. The documentary consists of six portraits of heroes. Ordinary people from different countries, cultures and religions who all, through a small non-violent act, have had a significant and positive influence on society.

In the film we meet John Carlos, an American former Olympic athlete, German pastor Christian Führer, young Chilean student Maria Jesús Sanhueza, Burmese monk Kovida U, young Iraqi woman Rania Ibrahim and Chinese youngster Nic. The documentary investigates their modest individual actions, the astonishing outcome and the often severe personal consequences.


One Fine Day is een film over de kracht van het individu

Wat kan één persoon bereiken door op te staan en het initiatief te nemen? Het antwoord is: heel veel. De documentaire bestaat uit zes portretten van helden. Gewone mensen uit verschillende landen, culturen en religies, die door een kleine geweldloze daad een belangrijke positieve invloed op de samenleving hebben gehad.

In de film ontmoeten we John Carlos, een Amerikaanse voormalige Olympische atleet, de Duitse pastoor Christian Führer, de jonge Chileense studente Maria Jesús Sanhueza, de Birmese monnik Kovida U, de jonge Iraakse vrouw Rania Ibrahim en de Chinese jongeman Nic. De documentaire onderzoekt hun bescheiden individuele acties, de verbluffende uitkomst en de vaak ernstige persoonlijke gevolgen.

THE FULL FILM

DE VOLLEDIGE FILM


DIARY OF A TIMES SQUARE THIEF

Documentary – 57 min. cinema/tv

Diary of a Times Square Thief documents the search for the writer of a mysterious diary found on eBay

This manuscript describes the adventures of a young man who, in the late 1980’s, left the Midwest of the United States to go to New York to realize his big dream: to find a publisher for his work and become a writer. He fails, and the diary gives a frank and confronting account of the author’s subsequent downfall. This is where the diary ends; its last pages have been cut out with a knife.

Diary of a Times Square Thief consists of small, intimate portraits of some of the colourful characters described in the diary. Through these encounters clarity gradually emerges on the surprising fate of the talented but failed author. In addition, the film paints a vivid picture of the world-famous Times Square area when it was still a dramatically brutal urban jungle.


Diary of a Times Square Thief – zoektocht naar de schrijver van een mysterieus dagboek gevonden op eBay

In het bijzondere schriftje staan de avonturen beschreven van een jonge man die eind jaren tachtig vanuit het Middenwesten van Amerika naar New York reist, om daar zijn droom te verwezenlijken en als schrijver door te breken. In het dagboek is te lezen hoe de ambitieuze schrijver faalt, afglijdt en aan lager wal raakt; de laatste pagina’s zijn met een mes uit het dagboek gesneden.

Diary of a Times Square Thief bestaat uit kleine, intieme portretten van een aantal kleurrijke mensen die in het dagboek voorkomen. De ontmoetingen brengen uiteindelijk duidelijkheid omtrent het verrassende lot van de talentvolle, maar gefaalde schrijver. Bovendien schildert de film een levendig beeld van de wereldberoemde Times Square-buurt toen het nog een dramatisch brute urban jungle was.

THE FULL FILM

DE VOLLEDIGE FILM

HOME >>